Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Orgon generátor - orgonit(e)

 W. Reich egyik legátütőbb erejű felfedezése, amit az oranur kísérlet során tapasztalt meg, az életerő másik arca, a pusztulást hordozó DOR energia. A hinduizmusban ezt az energiát Shiva isten személyesíti meg - Az Élet Teremtése, Megtartása és Feloldása az Örök Forrásban – ez az a kozmikus folyamat, amelyet SHIVA, a hindu isten táncával irányít.

shiva.jpg

Ahogy az  Orgon energia megjelenése c. fejezet táblázatban böngészve a DOR energia jellemzőit szemügyre vesszük, meglepve tapasztaljuk, mintha jelen korunk rövidített, igen találó jellemzésére akadtunk volna. Ez a hasonlóság nem a véletlen műve! Gondoljunk csak bele, hány féle tényező, külső-belső hatás működik a környezetünkben, ami az életerő megdermedését segíti elő, okozza.

Külső tényezők a teljesség igénye nélkül - magasfeszültségű vezetékek hálózata, transzformátor állomások,transzformátorok, különböző típusú antenna rendszerek, radar állomások, mikrohullámú sütő, mobil telefon, neon csövek, monitorok-képernyők, Röntgen sugárzás (orvosi képalkotó eljárások zöme), geopatikus földzónák. Belső tényezőként a negatív emberi érzelmek, félelem, agresszió, ami vonzza, fenntartja a DOR formát. 

echelon23.jpg

Számtalan külső hatás igyekszik létrehozni ezt az életidegen állapotot az emberek tömegeiben. Vegyük példának okáért a televíziót - legyen az hírműsor -gazdasági elemzéssel,egészségügyi ismeretterjesztő műsor, sorolhatnám tovább, vagy szórakoztató játékfilm, mind ezeknek  a negatív emocióknak a felkeltésére, fenntartására törekszik. Az egyik, nagyon nyilvánvaló ok,  a neurotikus, megfélemlített embercsoportok tömegként kezelhetők, megoszthatók, könnyen irányíthatók, manipulálhatók. Egy másik nagyon könnyen tetten érhető ok a profit - a félelemben élő ember, biztonságot keresve sok olyan felesleges dologot vásárol meg, vagy tesz meg, amelyre valójában semmi szüksége, pl. külöböző biztosítások, fegyverek, gyógyszerek, étrendkiegészítők tömkelege és így tovább... A harmadik ok már jóval misztkusabb, átvezet bennünket a lényünk teljességének megismerésébe. Az aggodalmakba merült elménknek adva figyelmünk energiáját, elfeledkezünk lényünk másik, rejtett oldaláról, mely maga a Forrás, az életenergia forrása, a lüktető, kreatív, tudatos energia kútfője. 

Ezek a főbb okok, pontosabban a mögöttük álló erők, melyek a DOR energia túlsúlyának fönntartásán munkálkodnak világunkban roppant leleményes, és sokoldalú módon. Egy külön fejezetet szentelek majd pár módszer, eljárás bemutatására.

Most térjünk vissza  az orgon energia jellemzőire, megnyilvánulási módjaira, hiszen ezek ismerete adja a kezünkbe a megoldás kulcsát. A megoldásét, mellyel kinyitjuk a kaput, a bőség, szeretet, kreativitás, a Szellem országába vezető kaput.

  • Az egyik fontos jelenség - az orgon energia két arca, a pozitív, életet támogató, bőséget, egyre fokozódó tudatosságot hozó oldal, amit Pozitive ORgon, vagyis POR energiának is hívunk, illetve a DOR energia. A különbség kettőjük közt mindösszesen a mozgásukban, lüktetésükben nyilvánul meg. A POR energia lüktető, élettel teli, míg a DOR lanyhuló, megmerevedő.zsombekos.jpg
  • A következő fontos ismérv - ahogy képes az orgon energia lelassulni, DOR-rá változni, úgy képes visszaváltozni az életet támogató POR energiává. Analógiás gondolkodásunkat, belső látásunkat igénybe véve  idézzük fel egy patak képét. Ahogy lassul a folyása, úgy veszti el frissességét, életerejét, úgy változik át posvánnyá. Ahhoz, hogy ismét élettel teli legyen, folyást kell neki biztosítani, zubogókat, ahol ismét mozgásba jön, telítődik az energiával. 
  • A következő ugyancsak fontos jellegzetesség, a vonzás törvénye. A finom energiák világában , nem a termodinamika 2. tétele a működő, hanem a vonzás törvénye.Az orgon energia vonzza önmagát, mindkét formájában természetesen. Vonzza még a víz, az élőlények és a szilícium dioxid, kvarc kristályok, nagy molekulájú szerves anyagok.vizeses_.jpg
  • Minden anyagban élőben, élettelenben jelen van, átitatja őket. Mindenen áthatol, ám különböző sebességgel teszi ezt. A fémek vonzzák és egyben taszítják, míg a szerves anyagok, pl. gyapjú, méhviasz, műgyanta hosszabb ideig magába zárja, ám fogságba ejteni nem tudja.

Ezek azok a főbb tulajdonságai az orgonnak, amelyeket figyelembe véve Hans Karl Welz, osztrák tudós megalkotta az orgon generátort, s Don Croft szabadlelkű éterharcosnak köszönhetően ez  a nagyszerű találmány kikerült az internet szabad világába. Az orgon generátor, vagy ahogy Welz elnevezte - orgonit(e) az a segédeszköz, mellyel képes vagy a környezetedben, magadban a lelassuló életenergiát ismét felpörgetni. Az ártó hatásokat (mobil telefon, TV, különféle elektromos berendezések keltette sugárzások, mikrósütő, telhetetlen bankrendszer, stb.)átalakítani és POR-rá változtatni (:)), szeretem a magyar nyelvet). Életenergiával tudod ellátni az ivóvizedet, táplálékodat, fürdővizedet, krémedet, gyógyteáidat. Növényeidet a kiskertedben, nagykertedben.

11l6812.png

Az ébredő lényeknek pedig, vagyis neked kedves ismeretlen-ismerős megadja azt a lehetőséget, hogy otthonodban, munkahelyeden létre hozd magadnak azt a külső-belső nyugodt, magas vibrációjú erő-teret, ahol könnyedén kapcsolatba tudsz lépni belső, teremtő Forrásoddal, vagy könyebben visszatalálsz kibillentségedből középpontodba.